cosodaynghe

cacnghedaotaomienphi

dangky

vieclam

Thực hành khoa học Robotics

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Dành cho: Học sinh tiểu học - lứa tuổi 6 đến 12.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Nội dung

2

Chuyên đề 2: Khóa học dài hạn Robotics

2.1

(1) Lắp ráp được robot Slides Swicher.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức lập trình trực tiếp trên Brain NXT.

2.2

(1) Lắp ráp được robot Double Topper.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức lập trình trực tiếp trên Brain NXT..

2.3

(1) Lắp ráp được robot 3rd Rock.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức lập trình trực tiếp trên Brain NXT.

(5) Hiểu được cách sử dụng Ultra Sound Sensor

2.4

(1) Lắp ráp được robot Solar Planet.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức lập trình trực tiếp trên Brain NXT..

2.5

(1) Lắp ráp được mô hình Feebly Desk và Eiffel Tower.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

2.6

(1) Lắp ráp được robot Quake Machine.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức lập trình trực tiếp trên Brain NXT.

2.7

Kiểm tra giữa kỳ

2.8

(1) Lắp ráp được robot Mini Swinger.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm lập trình NXT 2.1 programming.

2.9

(1) Lắp ráp được robot Magic Runner.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm lập trình NXT 2.1 programming.

2.10

(1) Lắp ráp được robot Fan Wheel.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm lập trình NXT 2.1 programming.

2.11

(1) Lắp ráp được robot FERRIS.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm lập trình NXT 2.1 programming.

2.12

(1) Lắp ráp được robot Shoulder Pole.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

2.13

(1) Lắp ráp được robot Charm Hawk.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

2.14

(1) Lắp ráp được mô hình Mobile đơn giản và Sky Roller.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

2.15

(1) Lắp ráp được mô hình Arch Bridge và Flexi Bridge.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

2.16

(1) Lắp ráp được robot Bascule.

(2) Phân biệt được các linh kiện khác nhau khi lắp ráp.

(3) Hiểu được trình tự các bước lắp ráp.

(4) Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm lập trình NXT 2.1 programming.

2.17

Thi kết thúc học phần

3. KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

Chuyên đề 2: Khóa học dài hạn

(1) Chứng chỉ tham gia khóa học Robotics – cấp độ Alpha

(2) Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về Robot, lợi ích và vai trò của robot trong cuộc sống con người 

- Tự lắp được một số mô hình Robot đơn giản đến phức tạp mô phỏng: Con vật, máy móc, xe cộ và các Công trình kiến trúc 

- Học được tư duy lập trình và tự tay lập trình điều khiển hoạt động của Robot trên thiết bị bộ não

- Nắm được một số kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM)

(3) Kỹ năng:

- Biết cách làm việc nhóm, tăng khả năng giao tiếp, hợp tác, khả năng lãnh đạo (Kỹ năng thế kỷ 21)

- Nâng cao hiệu suất học tập, tính chủ động và tinh thần tự học

Hiệu quả dài hạn:

- Học sinh có nền tảng phù hợp với nhu cầ kỹ năng của thế giới trong vòng 30 năm tới

- Chứng chỉ nhận được có giá trị ngang với các nước trong khu vực, được công nhận trong khu vực và trên Thế giới

- Học sinh có nền tảng trau dồi các kỹ năng STEM, đặc biệt là kỹ năng kỹ thuật (Engineering, công nghệ (Technology) giúp tiến bộ trong mọi mặt của học tập và cuộc sống.

4. GIÁO VIÊN: Do Giảng viên của DTT đảm nhiệm:

- Trình độ cử nhân - kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật liên quan (CNTT, điện tử viễn thông,...) trở lên

- Kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường trên cả nước

- Có chứng chỉ:

+ Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm do Đại học sư phạm II cấp.

+ Chứng chỉ STEM - TPACK do tổ chức giáo dục Eduspec (Malaysia) cấp.

5. BẰNG CẤP:

- Chứng nhận “Tham gia khóa học Thực hành khoa học Robot - STEM” do DTT-Eduspec cấp.

6. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ: 

- Chi phí khóa học Robotics dài hạn: 360,000 VNĐ/tháng/học sinh

- Thời lượng: 1 buổi/tuần - mỗi buổi 90 phút - học cả năm học.

7. LIÊN HỆ:

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)

Số 15 Quang Trung, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Phòng Đào tạo (Tầng 1- Tòa nhà 4 tầng)

Điện thoại: 05113. 709 666 - 05113.708.999

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://daotao.dnict.vn