cosodaynghe

cacnghedaotaomienphi

dangky

vieclam

Chương trình đào tạo đưa CNTT về nông thôn, mời bạn điền thông tin theo mẫu bên dưới và gửi về cho chúng tôi

Họ tên (*):
Email(*):
Ngày sinh: Giới tính:
Điện thoại (*):
Địa chỉ thường trú:
Hãy chọn khóa đào tạo mà bạn cần:Ý kiến khác:

Địa chỉ hỗ trợ: Trung tâm CNTT và TT Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 709 666 hoặc 05113 888 822 (gặp Ms Hòa)
Email: daotao@danang.gov.vn